فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

طرح درس ریاضی موضوع کسرهای مساوی پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع کسرهای مساوی پایه چهارم،در قالب PDF و در 8 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع ضرب اعداد 2 رقمی در یک رقمی پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع ضرب اعداد 2 رقمی در یک رقمی پایه چهارم،در قالب PDF و در 8 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع مقایسه و اندازه گیری زاویه پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع مقایسه و اندازه گیری زاویه پایه چهارم،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع ساده کردن کسر پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع ساده کردن کسر پایه چهارم،در قالب PDF و در 10 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقسیم بر اعداد دو رقمی پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقسیم بر اعداد دو رقمی پایه چهارم،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم،در قالب PDF و در 5 صفحه.قسمتی از این طرح درس :اهداف رفتاری: دانش آموزان در پایان درس قادر خواهند بود؛روی توپ تسلط داشته باشند.با مقررات و قوانین آشنا شوند و آنرا اجرا کنند.دریبل زدن را...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع مساحت مستطیل و مربع پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع مساحت مستطیل و مربع پایه چهارم،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی