فایل های دسته بندی پیمان رسیدگی - صفحه 1

فایل اکسل فهرست بهای راهداری 1398

دانلود فایل اکسل فهرست بهای راهداری 1398، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1398

دانلود فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1398، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1398

دانلود فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1398، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای برق 1398

دانلود فایل اکسل فهرست بهای برق 1398، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای مکانیک 1398

دانلود فایل اکسل فهرست بهای مکانیک 1398، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج کامل فایل اکسل فهرست بهای 1397

دانلود پکیج کامل فایل اکسل فهرست بهای 1397، در قالب xls و قابل ویرایش. توضیحات: این مجموعه شامل 17 فایل اکسل مربوط به فهارس بهای سال 1397 شامل فهرست بهاهای زیر می باشد: فهرست بهای ابنیه، فهرست بهای مکانیک،

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل تهیه صورت وضعیت و تعدیل فهرست 1397

دانلود فایل اکسل تهیه صورت وضعیت و تعدیل فهرست 1397، در قالب xls و در 30 شیت، قابل ویرایش، شامل شیت های توضیحات کلی، متره ابنیه، ابنیه، مالی ابنیه، حمل، متره راه، متره مالی، راه، حمل (راه)، متره مکانیک، مکانیک، مالی مکانیک، متره برق،

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل تمام فهارس بهای 1397

دانلود فایل اکسل تمام فهارس بهای 1397، در قالب xls و در 16 شیت، قابل ویرایش، شامل اکسل فهرست بهای ابنیه، اکسل فهرست بهای راه و باند، اکسل فهرست بهای راهداری، اکسل فهرست بهای نگهداری راه آهن، اکسل فهرست بهای ترمیم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای مکانیک 1397

دانلود فایل اکسل فهرست بهای مکانیک 1397، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی