فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 7

تحقیق آناتومی

شبکه های عصبی مهره های گردنی دو شبکه عصبی از ستون مهره های گردنی انشعاب پیدا می کند. شبکه سرویکال که از انشعاب قدامی 1C ، 2C ، 3C، 4C، تشکیل می یابد و دارای سه شاخه اصلی کوتانئوس (پوستی) ، حرکتی، و فرنیک. شبکه براکیال از انشعاب قدامی 5C، 6C، 7C، 8

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اندازه گيري خصوصيات جريان گدازه

اندازه گيريهاي سيستماتيک اندکي از ويژگيهاي فيزيکي گدازه روان فعال وجود دارد.چنين اندازه گيريهايي بااهميت است،زيرا اجازه ميدهد که محدوديتهايي برخصوصيات ماگما قبل ازفوران انجام دهيم وبدليل آنکه مدلهاي سه بعدي واقعگرا از جريان گدازه موردنياز است،اطلاعات

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ويژگي‌ هاي آب

ترکیب آب آب نيز مانند مواد ديگر ، از ذرات بسيار كوچكي به نام مولكول تشكيل شده است. در هر قطره آب ميليون‌ها مولكول وجود دارد. هر مولكول آب تركيبي است از دو اتم هيدروژن و يك اتم اكسيژن. حتي در خالص ترين آب ، مواد ديگري نيز وجود دارند ، اما اين مواد تنه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آب

مولكول‌ها مولكول ذره‌اي است مركب از دو يا چند اتم كه به يكديگر محكم پيوسته‌اند. در فرآيندهاي شيميايي و فيزيكي، مولكول‌ها به صورت واحد عمل مي‌كنند. برخي از عناصر و بسياري از تركيبات به صورت مولكول وجود دارند. يون‌ها يون ذره‌اي است مركب از يك اتم يا گر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسي آميزش ew و + در مگس سرکه

مواد و روش ها: مواد: محيط کشت مگس سرکه به صورت آماده در لوله ي آزمايش دراختيار ما قرار گرفت، مگس سرکه روش ها: ابتدا در روز 8/8/86 يک لوله ي آزمايش که درون آن تعدادي مگس سرکه ي نر و ماده ي ew بود در اختيارم گذاشتند و اعلام کردند که آميزش ما ew و + است

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تاکسی درمی

تازه هائي براي تاكسونوميست ها اگردر مجلات علمي تقريبا روزانه گياهان و جانوران تازه كشف شده توصيف مي شوند ،جامعه از آن به ندرت يادداشت برداري مي نمايد . براي غير زيست شناس ها موضوع زماني جالب توجه مي گردد ،كه پديده اي درباره كشف جانوران بزرگ گزارش شو

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پلاتی پوس

پلاتی پوس این پستاندار تخم گذار برای زندگی شبانه و شکار در زیر آب به خوبی سازگاری یافته است. پاهای پره دار و دم پهن نیروی لازم برای شنا کردن را فراهم می آورندو از منقار سفت وحساس در برابر لمس٬ برای پیدا کردن شکار در ته رودخانه ودریاچه استفاده می کند

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پرورش تیلاپیا

پرورش تیلاپیا شناسایی تیلاپیا عضو خانواده cichlidae بوده و دارای مشخصه های زیر می باشد.: - باله پشتی بلند دارند. - باله ها خارهای تیز داند. - باله سینه ای و لگن نزدیک به سر هستند. تیلاپیاها بومی آفریقا و خاورمیانه می باشند. آنها اصولا از طریق معرفی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بی مهرگان

فهرست: مقدمه 1-1 مهره داران 2-1 بی‌مهره‌گان فصل دوم 2- انواع بی‌مهره‌گان 1-2 بی‌مهره‌گان ساده 1-1-2 اسفنج 2-1-2 کیسه تنان 3-1-2 کرم‌ها 2-2 بی‌مهره‌گان پیشرفته 1-2-2 بندپایان 2-2-2 خارتنان 3-2-2 نرم تنان فصل سوم 3- نرم تنان 3-1 قسمت‌های

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی