فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 6

پاورپوینت ارزیابی ثانویه در کمک های اولیه

ارزیابی ثانویه(1 of 3) ارزیابی کاملی از بیمار صورت گیرد. اهداف تشخیص و درمان و همچنین شناسایی عوامل خطر ساز زندگی مشخص شده (در ارزیابی اولیه) و حال میپردازیم به تشخیص و درمان عوامل غیر خطر ساز و تهدید کننده

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فیزیولوژی و آناتومی قلب

اختلالات هدایتی قلب: -اختلال در تولید یا هدایت تحریک الکتریکی قلب -قابل تشخیص با الکترو کاردیو گرام -وقایع قلبی بدنبال تحریک الکتریکی قلب اتفاق میافتد: فعالیت الکتریکی قلب دپولاریزاسیون وانقباض قلب را سیستول می گویند. بازگشت موج تحریک به حالت استرا

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت صدمات حاد تروماتیک سر

مقدمه آسيب ديدگي سرداراي دامنه متفاوت بوده واز تكان مغزي تا كما ومرگ را در بر مي گيرند .آسيب ديدگي هاي تروماتيك مغزشديدترين وجدي ترين حالت آسيب ديدگي مغز مي باشند. علل شايع آسيب ديدگي هاي تروماتيك مغز عبارتند از: 1- زمين خوردگي ويا سقوط از بلندي (28

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی داده های کمی و کیفی و سنجش عملکرد

انواع ارزیابی رسمی (Formal) : ارزیابی خارجی بوسیله سازمان های ناظر استانی/ایالتی/NGO غیر رسمی (Informal) : ارزیابی داخلی گذشته نگر (Retrospective): ارزیابی پس از کامل شدن خدمت آینده نگر (Prospective): ارزیابی در زمان وقوع خدمت (مالی) داخلی (Inte

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی صحنه و ارزیابی اولیه

در واقع مبحث ایمنی قبل از از حادثه باید مورد بررسی قرار گیرد. ایمنی در قبل از حادثه ، در حین جریان حادثه ، و همچنین تا پایان حادثه ، باید صورت گیرد. در فاز قبل از حادثه توجه به اصل پیشگیری و آموزش اصولی بحث شده است. از طریق ایمنی ایست که میتوان از جا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ABG گاز خون شرياني

شريان راديال شريان انتخابي بريا كنترل گازهاي خون شرياني است در صورت ابتلا به بيماري رينود در دست، آسيب استخوان‌هاي زيرين و فيستول شريان- وريدي براي دياليز نمي‌توان از شريان راديال استفاده كرد زماني كه بيمار اظهار بي حسي در انتها مي‌كند نيز نبايد از

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اختلالات شنوایی و تعادلی

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی جمجمه از هشت استخوان شامل یک استخوان پس سری ، یک استخوان پیشانی ، دو استخوان آهیانه ، دو استخوان گیجگاهی ، یک استخوان اسفنوئید و یک استخوان اتموئید تشکیل شده است . بعضی از این استخوانها محتوی سینوس ها هستند که حفرات پوشی

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اپیدمیولوژی سوانح و حوادث

تعاریف سانحه- حادثه سانحه عبارت است از رویدادی غیرمنتظره و برنامه ریزی نشده که میتواند موجب آسیب شود. رویدادی بدون سابقه که موجب آسیب قابل تشخیص شود. بروز یک سلسله وقایع که بطور معمول موجب جراحات مرگ بار یا آسیبهای خاص شود. حادثه عبارت است از واقعه ی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شکستگی فک پایین

ترومای صورت در بیماران دچار ترومای صورت قبل از هر اقدامی باید آسیب های تهدید کننده حیات بیمار را شناسایی کرد اطمینان از باز بودن راه هوایی و عملکرد صحیح دستگاه قلبی _ریوی چک و ثبت علائم حیاتی بیمار در صورت خونریزی شدید، پانسمان فشاری و انتقال خون ب

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی