فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 9

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکردارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است .

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر

دانلود هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر والکردارای 11 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است .

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون حافظه وكسلر (فرم الف)

دانلود آزمون حافظه وكسلر (فرم الف) دارای 16 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون هوش وکسلر کودکان

دانلود آزمون هوش وکسلر کودکان دارای 7 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون هوش وکسلر بزرگسال

دانلود آزمون هوش وکسلر بزرگسال دارای 9 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

دانلود آزمون شخصیتی بندر گشتالت دارای 12 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای آزمون ويسكانسين

دانلود راهنمای آزمون ويسكا نسين دارای 8 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI فرم بلند ( 566 سؤالی )

دانلود پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI فرم بلند ( 566 سؤالی ) دارای 35 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ)

دانلود آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) دارای 9 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی