فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 7

پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی

دانلود پروتکل با موضوع پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی، در قالب pdf و در 47 صفحه، شامل: جلسه اول درک شفقت به خود ذهن آگاه جلسه دوم تمرین ذهن آگاهی جلسه سوم تمرین مهربانی ومهر ورزیدن جلسه چهارم یافتن ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تکنیک های فرزند پروری

دانلود تحقیق با موضوع تکنیک های فرزند پروری، در قالب pdf و در 84 صفحه، شامل: مقدمه فصل اول: فرزندپروری مانند يک بازی فصل دوم : شناخت بازيکنان: فرزند شناخت بازيکنان: والدين فصل سوم: قوانین بازی فرزندپروری ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان رفتاردرمانی شناختی برای بیماران مبتلا به چاقی

دانلود پروتکل درمان رفتاردرمانی شناختی برای بیماران مبتلا به چاقی دارای 27 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل مشاوره گروهی آدلری

دانلود پروتکل دانلود پروتکل مشاوره ي گروهی آدلری دارای 3 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

دانلود پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی دارای 4 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمانی برای حذف افکار و احساسات ناخوشایند

دانلود پروتکل درمانی برای حذف افکار و احساسات ناخوشایند دارای 13 صفحه می باشد با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج)

دانلود ایماگوتراپی (الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج) دارای 27 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان وسواس کودکان با رويکرد ACT

دانلود پروتکل درمان وسواس کودکان با رويکرد ACT دارای 17 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

دانلود راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن درآﻣﻮزش واﻟﺪین دارای 111صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی