فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 2

تحقیق زورگویی

دانلو تحقیق با موضوع زورگویی، در قالب pdf و در 13 صفحه، شامل: زورگویی چیست؟ انواع زورگویی آیا کشمکش و زورگویی یک معنی دارند؟ مشکل زورگویی تا چد حد جدی است؟ آیا رفتار زورگویی در دختران و پسران مشابه است؟ چگونه ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اختلال اضطراب فراگیر GAD

دانلود تحقیق با موضوع اختلال اضطراب فراگیر ( GAD )دارای 16 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی)

دانلود تحقیق با موضوع درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی برای پیشگیری از عود افسردگی) دارای 346صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق فرم مصاحبه تشخیصی بالینی

دانلود تحقیق با موضوع فرم مصاحبه تشخیصی بالینی دارای 17صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره ی تعلیم و تربیت در ایران

دانلود تحقیق با موضوع درباره ی تعلیم و تربیت در ایران دارای 298صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شايع ترين اختلالات کنشی جنسی و برخی رهنمودهاي درمانی

دانلود تحقیق با موضوع شايع ترين اختلالات کنشی جنسی و برخی رهنمودهاي درمانی دارای 101صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري

دانلود تحقیق با موضوع ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري دارای 16صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه روانشناسی تربیتی

دانلودجزوه با موضوع روانشناسی تربیتی رشته های علوم تربیتی و روانشناسی دارای 223 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص

دانلود تحقیق با موضوع نشانه شناسی کلیات تشخیص دارای 48 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی