فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 10

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

دانلود پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی دارای 4 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمانی برای حذف افکار و احساسات ناخوشایند

دانلود پروتکل درمانی برای حذف افکار و احساسات ناخوشایند دارای 13 صفحه می باشد با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج)

دانلود ایماگوتراپی (الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج) دارای 27 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان وسواس کودکان با رويکرد ACT

دانلود پروتکل درمان وسواس کودکان با رويکرد ACT دارای 17 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

دانلود راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن درآﻣﻮزش واﻟﺪین دارای 111صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون هوش آندره- ری

دانلود پرسشنامه با موضوع آزمون هوش آندره- ری، در قالب pdf و در 24 صفحه، شامل: آزمون هوش آندره- ری دستور اجرا ارزیابی نتایج تصیح و ارزشیابی افراد بهنجار چگونه عمل میکنن وارسی نتیجه ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون ماتريس هاي پيشرونده پیشرفته ريون

دانلود آزمون ماتريس هاي پيشرونده پیشرفته ريون دارای 55 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

C.A.T آزمون اندر يافت كودكان

دانلود آزمون اندر يافت كودكان C.A.T دارای 18 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق چگونه با کودکم رفتار کنم؟

دانلود تحقیق چگونه با کودکم رفتار کنم دارای 497 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی