فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 12

پاورپوینت درس پانزدهم فارسی مقطع نهم آسمان شعر و ادب آذربایجان غربی

بعضاً میپرسندمجموعه«دیوان های اشعارترکی»که میگوییدبه زبانی نزدیک به زبان گفتاری مردم سروده شده،چطوری میتواندشاهکارباشد؟آیازبان ادبی ترکی آذری«شعردیوان ترکی»،شرایط وویژگی های خودراازدست داده وبه سطح زبان محاوره تنزل ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره شهر تاريخي خوي

ارتفاع از سطح دریا 1180 متر و جمعیت آن 181465 نفر است. شهر خوي را كه به علت استقرار در محلي پست اصطلاحاً «خوي چوخوري» نيز ‌مي‌نامند، از اهميت نظامي و تجاري ويژه‌اي برخوردار بود. پيش از اسلام شعبه‌اي از بزرگراه معروف ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گروه های اسمی (شناخت هسته و وابسته)

متن زیر چند گروه اسمی دارد ؟ اول از پشت یک دیوار بلند سیمانی گذشتم و بعد در اولین قهوه خانه ی موقتی سر راه در دامنه ی کوهی نه چندان سرسبز نشستم و غذا خوردم . چگونه گروه ها را تشخیص می دهیم ؟ برای پیدا کردن گروه های اسمی ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم فارسی مقطع نهم مثل آیینه

جوانی گه کار و شایستگی است گه خودپسندی و پندار نیست نکته دستوری : جوانی و شایستگی = مشتق / خودپسندی = مشتق – مرکب / پندار = ساده چو بفروختی ، از که خواهی خرید ؟ متاع جوانی ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم فارسی مقطع نهم عجایب صنع حق تعالی

بدان که هر چه در وجود است ، همه صنع خدای تعالی است . آسمان و کتاب و ماه و ستارگان و زمین آنچه بر وی است ، چون کوه و بیابان و نهرها و آنچه در کوه هاست از جواهر و معادن و آن چه بر روی زمین است از انواع نباتات و ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول فارسی مقطع نهم زیبایی آفرینش

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحر و تماشای بهار آرایه : لیل و نهار تضاد/بهار و نهار جناس توجه قضاوت نکردن لیل و نهار اشاره به مساوی بودن طول شب و روز ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات مقطع نهم ایران در دوران حکومت پهلوی

زمینه های تغییر حکومت از قاجاریه به پهلوی قرارداد 1919 در اواخر جنگ جهانی اول، حکومت روسیه بر اثر وقوع انقلابی عظیم سرنگون شد. اتحاد جماهیر شوروی دولت جدید شوروی نیروهایش را از ایران فراخواند و سرگرم مسائل داخلی ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات مقطع نهم انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات

در دوره حکومت مظفرالدین شاه رویدادی بزرگ در ایران رخ داد. این رویداد انقلاب مشروطیت بود نوعی از حکومت که در آن قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران (دولت) ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات مقطع نهم در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی

شکست های سیاسی و نظامی از روسیه و انگلستان در دورۀ قاجار نتایج زیانباری برای کشور ما داشت. اما ایرانیان را متوجه پیشرفت های علمی و صنعتی کشورهای اروپایی کرد. برخی از سیاستمداران، اندیشمندان و عالمان دینی برای ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17قبلی · بعدی