فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 2

کدنویسی و شبیه سازی استپر موتور (Stepper motor) با IC L298 Pro در نرم افزار Proteus

دانلود کدنویسی و شبیه سازی استپر موتور (Stepper motor) با IC L298 در نرم افزار Proteus، توضیحات: این فایل مرتبط با دروس ریزپردازنده، میکروکنترلر، دیجیتال2 و آز دیجیتال 2 بوده و در قالب فایل های Proteus و Code Vision ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدنویسی و شبیه سازی استپر موتور با مدار قدرت H و بافر 74LS244 Prot در نرم افزار Proteus

دانلود کدنویسی و شبیه سازی استپر موتور (Stepper motor) با مدار قدرت H و بافر 74LS244 در نرم افزار Proteus، توضیحات: این فایل مرتبط با دروس ریزپردازنده، میکروکنترلر، دیجیتال2 و آز دیجیتال 2 بوده و در قالب فایل های ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدنویسی و شبیه سازی استپر موتور (stepper motor) با دستور Shift در نرم افزار Proteus

دانلود کدنویسی و شبیه سازی استپر موتور (stepper motor) با دستور Shift در نرم افزار Proteus، توضیحات: این فایل مرتبط با دروس ریزپردازنده، میکروکنترلر، دیجیتال2 و آز دیجیتال 2 بوده و در قالب فایل های Proteus و Code Vision ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدنویسی و شبیه سازی مساحت مستطیل و مثلث در نرم افزار Proteus

دانلود کدنویسی و شبیه سازی مساحت مستطیل و مثلث در نرم افزار Proteus، توضیحات: این فایل مرتبط با دروس ریزپردازنده، میکروکنترلر، دیجیتال2 و آز دیجیتال 2 بوده و در قالب فایل های Proteus و Code Vision می باشد ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدنویسی و شبیه سازی هر 40 پالس که شمارش شود PIND.7=1 در نرم افزار Proteus

دانلود کدنویسی و شبیه سازی هر 40 پالس که شمارش شود PIND.7=1 در نرم افزار Proteus، توضیحات: این فایل مرتبط با دروس ریزپردازنده، میکروکنترلر، دیجیتال2 و آز دیجیتال 2 بوده و در قالب فایل های Proteus و Code Vision

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدنویسی و شبیه سازی تعداد لبه های پایین رونده روی 7Segment

دانلود کدنویسی و شبیه سازی تعداد لبه های پایین رونده روی 7Segment در نرم افزار Proteus، توضیحات: این فایل مرتبط با دروس ریزپردازنده، میکروکنترلر، دیجیتال2 و آز دیجیتال 2 بوده و در قالب فایل های Proteus و Code Vision ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدنویسی و شبیه سازی شکل موج مربعی با f 10K و D-C=50 و N=1 و fclk=1MHZ

دانلود کدنویسی و شبیه سازی شکل موج مربعی با f=10K و D-C=50% و N=1 و fclk=1MHZ در نرم افزار Proteus، توضیحات: این فایل مرتبط با دروس ریزپردازنده، میکروکنترلر، دیجیتال2 و آز دیجیتال 2 بوده و شبیه سازی در قالب فایل های ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدنویسی و شبیه سازی ضرب دو عدد بر روی LCD در نرم افزار Proteus

دانلود کدنویسی و شبیه سازی ضرب دو عدد بر روی LCD در نرم افزار Proteus، توضیحات: این فایل مرتبط با دروس ریزپردازنده- میکروکنترلر- دیجیتال2- آز دیجیتال 2 بوده و در قالب فایل هایProteus و Code Vision می باشد ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدنویسی و شبیه سازی تفریق دو عدد بر روی LCD در نرم افزار Proteus

دانلود کد نویسی و شبیه سازی تفریق دو عدد بر روی LCD در نرم افزار Proteus، توضیحات: این فایل مرتبط با دروس ریزپردازنده- میکروکنترلر- دیجیتال2- آز دیجیتال 2 بوده و در قالب فایل های Proteus و Code Vision ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی