فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 5

پاورپوینت مقدمه ای بر شبکه های پتری

دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر شبکه های پتری،در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاریخچهشبکه petriبسط های petri netPetri net رنگیPetri netزمانیPetri net سلسله مراتبیبررسی برخی مسائلنتیجه گیری

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ماشین های کنترل عددی

دانلود پاورپوینت با موضوع ماشین های کنترل عددی،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سیستم کنترل عددینگاهی کلی به ماشینهای کنترل عددی کامپیوتریتفاوت سیستمهای NC و CNCاصول کنترلی دستگاه CNCبرنامه ریزی دستگاه CNCنگاه کلی به G-Codeانواع ماشين CN...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چشم انداز فناوری اطلاعات

دانلود پاورپوینت با موضوع  چشم انداز فناوری اطلاعات،در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فنآوری اطلاعاتسیستم اطلاعاتیجامعه اطلاعاتيحكومت الكترونيكي برايبنيادهاي حكومت الكترونيكاستراتژي ITاستراتژي IT شناخت و نگهداري مخاطبشعار IBMوب پرتال...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوری های شهرنشینی

دانلود پاورپوینت با موضوع تئوری های شهر نشینی،در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانواع نظریهدوره های نظریه کلاسیکیونان باستاننظريه هاي دش-شهريايساك تامس و ويتولد زناسكيرويكردهاي معماري

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مناسب سازی فضای شهری برای معلولين

دانلود پاورپوینت با موضوع مناسب سازی فضای شهری برای معلولين،در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:روند تاريخيتعاريف معلوليت قبل از1980طبقه بندي اختلال ، ناتواني ، معلوليتعوامل محيطيناتوانیميزان شيوع معلوليت در ايرانپارادایم کنونی در مورد ناتو...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مهندسی نيازمندی ها و خصوصیات محیط

دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسی نيازمندی ها و خصوصیات محیط،در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعريف نيازمنديرابطه ماشين و محيطنيازمنديها و خصوصيات محيطتوصيف نيازمنديهاتعريف مهندسيتعريف مهندسي نيازمنديهاتعريف سيستمتعريف دامنه مسئلهتعريف دا...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پروژه طراحی صنایع

دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه طراحی صنایع،در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مراحل طراحیبررسی بازارمطالعه فنیبررسی مالیتجزیه و تحلیلپروژهاطلاعات مورد نیاز در تعیین تقاضا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیر تحول برنامه ریزی شهری ایران

دانلود پاورپوینت با موضوع سیر تحول برنامه ریزی شهری ایران،در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:قاجارشهر نشینی در دوره جدیدشهرنشینی بطئیشهرنشینی سریعبرنامه عمرانی اولبرنامه عمرانی دومبرنامه عمرانی سومبرنامه عمرانی چهارمبرنامه عمرانی پنجمبرنام...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زبان برنامه سازی پایتون

دانلود پاورپوینت با موضوع زبان برنامه سازی پایتون،در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمعرفیفلسفه زبانانواع و ساختمانهای داده هاانواع پایه ایانواع مجموعه ایسیستم شیگرامرعملگرهامدیریت استثناو...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی