فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 10

تحقیق چگونگی تصميم گيري و حل مساله در سازمان

تصميم گيري و حل مساله اهداف 1 – تعيين حداقل پنج منبع از پيچيدگيهاي تصميم گيري براي مديران امروزي 2- تعريف و توضيح سه دام تصميم گيري: ساختاري، تعهدات، و اعتماد به نفس بيش از حد 3 – بحث در مورد اينكه چرا تصميمات برنامه ريزي شده و بدون برنامه ريزي ن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق برنامه ريزي و نظارت در آموزشگاههاي فني و حرفه اي

هدف از تأسيس آموزشگاه با استناد به جزوه مديريت آموزشي كه توسط جناب آقاي احمد براقي تهيه و تدوين گرديده، هر نظام آموزشي، براي اينكه بتواند وظايف و مسئوليت هاي خود را به طور مفيد و موثر انجام دهد، بايد اهدافي را برگزينند و اينجانب نيز هدف هايي از ت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی خط مشيء در سطح ملي

در بين اصول خط مشيء جنگل ارائه شذده توسط كنفرانس FAO در 1951 موارد زير مطرح شده است. هر كشور بايد بيشترين تعداد مردم‌اش را تغذيه كند از حداكثر منافع موجود حاصل از ارزشهاي حفاظتي، توليدي، و جانبي جنگلهايش استفاده نمايد. اين امر ايجاب مي‌كند كع محافظت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق زنان در عرصه مديريت

چكيده در اين مقاله به اشتغال زنان به عنوان مدير در كشور پرداخته شده است. برخي اطلاعات آماري در اين زمينه ارائه مي‌شود و دو پرسش در خصوص اشتغال زنان در عرصه مديريت مطرح مي‌گردد و براساس پژوهش‌هاي انجام شده به آنها پاسخ داده مي‌شود. در پايان تعدادي راه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مراحل مختلف پروژه مديريت HSE شركت ملي نفت ايران

شواهد و مستندات مبني بر عدم پياده سازي مقررات HSE در برگزاري مناقصات و پروژه هاي شركت ملي نفت 1- در متن آگهي هايي كه جهت انتخاب پيمانكار شركت ملي نفت منتشر مي گردد ،‌اشاره‌اي به لزوم دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE نمي‌شود ( مغايرت با بخشنامه 1

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مديريت منابع انساني

مديريت امور كاركنان حوزه‌اي است كه به اندازه كل حوزه مديريت قدمت دارد اما به طور طبيعي دستخوش تغيير و تكامل شده است. نقطه عطف اين تغيير و تكامل جايي است كه به جاي مديريت كاركنان1 ، مديريت منابع انساني2 مطرح مي‌شود. مديريت منابع انساني علاوه بر دارا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها

مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها با توجه به شرح وظايف قانوني از پيچيدگي‌ها و اهميت خاص خود برخوردار مي باشد. لذا مركز آموزشي و پژوهشي با وقوف كامل به اين مطلب برنامه‌هاي متعددي را براي افزايش و ارتقاء سطح دانش و آگاهي مديران و سرپرستان سازمان اجرا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مديريت بحران

پيش بيني و مميزي بحران در مميزي بحران از روش هاي منظمي براي يافتن نقاط بحران خيز و ضربه پذير استفاده مي‌شود. هنگامي كه مديران زنجيره اي از پرسش هايي نظير «چه خواهد شد، اگر چنان شود؟» و «اگر چنين شود، چه پيش خواهد آمد؟» را مطرح مي كنند، سناريوهاي «حوا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انواع شرکت و نحوه ثبت آن در ایران

انواع شرکت‌ها و طریقه‌ی ثبت آنها در ایران در این نوشتار که راجع به ثبت شرکته های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌گانه پرداخته، سپس مدارک ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت را به طورکلی توضیح داده‌ام. 1

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی