پروپوزال رشته علوم اجتماعی

دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی
دانلود پروپوزال رشته علوم اجتماعی،
در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.

فهرست:
گام اول: پیشگفتار صفحه
مقدمه
الف: بیان مساله
ب: ضرورت تحقیق
ج: هدف تحقیق
د:‌روش تحقیق
گام دوم : شناخت
حوزه اول : مطالعات پایه
فصل اول: آموزش و پرورش
1-1- تعاریف و مفاهیم آموزش و تربیت
1-2- اهمیت و نقش آموزش در فرایند توسعه کشور
1-3- اصول حاکم بر آموزش و پرورش
1-4- آموزش و پرورش در جهان امروز
1-5- آموزش و پرورش نیروی انسانی
1-6- آموزش و پرورش، مصرف یا سرمایه‌گذاری
1-7- تحلیل نهادی آموزش و پرورش
1-8- کارکردهای آموزش و پرورش
1-9- بحران آموزش و پرورش و آینده آن در جهان
فصل دوم : قشر بندی اجتماعی
2-1- تعریف و تبیین قشربندی اجتماعی
2-2- سرچشمه‌های نظریه قشربندی اجتماعی
2-3- برخی نظریه‌های عمده درباره قشربندی اجتماعی
نظریه افلاطون
نظریه ارسطو
نظریه‌های مارکسیستی قشربندی
رویکرد وبری به مسئله قشربندی اجتماعی
2-4- ساختار نظام‌های قشربندی
بخش اول: نگرشی بر طبقات اجتماعی و عوامل موثر بر شکل‌گیری آن
2-1-1 تعریف طبقه اجتماعی
فصل دوم : بررسی عوامل موثر در عملکرد فضاهای آموزشی
2-1- بررسی تأثیر نظام آموزشی بر عملکرد فضاهای آموزشی
ارکان نظام آموزشی کشور
مقایسه روش آموزشی کلاسیک و سنتی
تاثیر اهداف آموزشی بر عملکرد فضاهای آموزشی
2-2 قواعد و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی
آلودگی صوتی و هوا
نور
روشنایی مصنوعی
رنگ
شبکه ترافیکی 
فضای سبز
کاربریهای سازگار و ناسازگار با فضاهای آموزشی
عوامل مهم در مکانیابی سایت آموزشی
ضوابط و مقررات ساختمانی بالادست برای ساختمانهای آموزشی
حوزه سوم : مطالعات تطبیقی
بررسی نمونه‌های ایرانی و خارجی
حوزه چهارم : مطالعات زمینه
فصل اول : خصوصیات و ویژگی‌های شهر مشهد
1-1- مطالعات کالبدی شهر مشهد
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
وضعیت توپوگرافی 
سابقه تاریخی و چگونگی پیدایش شهر مشهد
1-2- مطالعت اقلیمی شهر مشهد
دما
رطوبت
بارندگی
جهت وزش باد
تعیین مصالح ساختمانی
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 
انتخاب جهت استقرار ساختمان
تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
ویژگیهای معماری در منطقه‌های گرم و خشک
1-3 مطالعات انسانی شهر مشهد
ترکیب سنی جمعیت
چشم انداز آینده جمعیت
ساختار اشتغال
1-4 اسکان غیر رسمی یا حاشیه‌نشینی در مشهد
حاشیه نشینی در کلان شهر مشهد
فصل دوم: خصوصیات و ویژگی‌های منطقه مورد نظر
بخش اول: پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های منطقه مورد نظر
بخش دوم : مطالعات اجتماعی – اقتصادی، فرهنگی و ... اطراف سایت
2-1 موقعیت منطقه
2-2 جمعیت و تراکم منطقه
2-3 کاربری زمین‌های اطراف این محدوده
2-4 خصوصیات زمین پروژه
گام سوم: تحلیل –(مبانی برنامه‌ریزی پروژه)
فصل اول: مبانی عام برنامه‌ریزی (کلان)
1-1 تعیین مقیاس پیشنهادی پروژه
1-2 سیمای مخاطب
- ویژگی‌های شخصیتی
- سطح فرهنگی – اقتصادی
1-3 معیارهای مکان‌یابی 
- شعاع دسترسی
- موقعیت قرارگیری در بافت شهر
- امکانات و پتانسیل‌های محیط اطراف سایت
- امکانات و پتانسیل‌های محیط اطراف سایت
1-4- روابط و فضاهای عملکردی
فصل دوم : برنامه‌ریزی در مقیاس پروژه
2-1 تدوین و تدقیق برنامه فیزیکی 
- گروه بندی فضا بر اساس آلودگی صوتی
- گروه بندی فضا بر اساس عوامل محیطی
- برنامه فیزیکی
2-2 نقشه قابلیت سنجی اراضی 
2-3- مکان‌یابی اجزاء و عناصر پروژه
2-4- سایت آنالیز
فصل سوم : مبانی طراحی پروژه
فصل چهارم : ایده طراحی 
فصل پنجم: مطالعات طراحی
2-1-2 مفاهیم طبقه‌ اجتماعی
2-1-3 مؤلفه‌های طبقه اجتماعی
2-1-4 طبقه اجتماعی و جامعه شناسی آن
2-1-5 عوامل تعیین کننده طبقه اجتماعی
عوامل آشکار (قدرت ، ثروت ، وجهه)
عوامل پنهان (تحصیل ودانش ، خلوص مذهبی و ایمان ....)
بخش دوم : طبقه‌بندی اجتماعی و تاثیر آن بر آموزش و پرورش
2-2-1 موفقیت تحصیلی و عوامل موثر بر آن 
2-2-2 شکست تحصیلی و بررسی دیدگاههای مختلف درباره آن
2-2-3 نابرابری اجتماعی و دموکراسی آموزش و پرورش
نابرابری و عوامل موثر (استعدادهای ذهنی، عوامل محیطی)
ضرورت اعمال دموکراسی
ضرورت توجه به دانش آموزان تیز هوش محروم
نتیجه‌گیری
بخش سوم : نظام طبقاتی و تعامل آن با عوامل فرهنگی
2-3-1 فرهنگ طبقاتی به مثابه یک مفهوم 
2-3-2 فرهنگ طبقاتی جامعه
فرهنگ طبقه پایین
فرهنگ طبقه کارگر
فرهنگ طبقه متوسط
فرهنگ طبقه بالا
2-3-3 فرهنگ جامعه و آموزش و پرورش
2-3-4 فرهنگ خانواده و آموزش و پرورش
2-3-5 خروج از طبقه خانوادگی و ارتباط آن با آموزش
2-3-6 فرهنگ طبقاتی وفقر
2-3-7 نتیجه‌گیری
بخش چهارم: طبقه اجتماعی و تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در شکل‌گیری آن
2-4-1 درآمدی بر تحلیل جامعه شناختی فقر
نظریه‌های فقر
2-4-2 مفهوم فقر و حدود آن 
2-4-3 فقر و رفتارهای انحرافی
2-4-4 ساختار فقر و بی‌عدالتی و بزهکاری جوانان
2-4-5 عوامل اقتصادی موثر در انحرافات اجتماعی
2-4-6 تاثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری جوانان
محیط مسکن
خانواده
محیط تحصیلی و مدرسه
اجتماع و مردم
دوران بلوغ
2-4- 7 نتیجه‌گیری
بخش پنجم:‌ طبقه اجتماعی و شکل‌گیری نظام سکونت شهری
2-5-1 فقر و نابرابری فضایی
2-5-2 عوامل تعیین کننده ساختاری در شد سریع شهر‌نشینیژ
حاشیه نشینی و علل پیدایش آن
مفاهیم و تعاریف حاشیه نشینی
ابعاد و گستره حاشیه نشینی
2-5-3 اهمیت توجه به مسائل حاشیه‌ نشینی
اجتناب ناپذیر بودن مساله حاشیه نشینی
فصل سوم: آموزش و پرورش و تحولات قشر بندی اجتماعی
3-1 فرصت‌های زندگی
3-1-1 تحرک اجتماعی
3-1-2 علل و عوامل موثر بر تحرک
3-1-3 تاثیر آموزش و پرورش بر تحرک اجتماعی و فرهنگی
3-2 سبک زندگی
3-2-1 حیثیت اجتماعی
3-2-2 شخصیت اجتماعی
3-2-3 طبقه و شخصیت 
3-2-4 تاثیر خرده فرهنگ بر شخصیت
3-2-5 عوامل رشد شخصیت
3-2-6 نقش آموزش و پرورش در شکل‌پذیری شخصیت
حوزه دوم : مطالعات تکمیلی
فصل اول:‌ فضاهای کمک آموزشی و آموزش
1-1 نگاهی به ضرورت استفاده از وسایل و فضاهای مختلف کمک آموزشی در آموزش
1-2 رسانه آموزشی و فرهنگ تک رسانه‌ای برای آموزش

بخشی از متن پروپوزال :
ضرورت مساله
علاوه بر شرایط زندگی در شرایط تحصیلی امروز و رقابت فشرده کنکور در کشور ما دانش‌آموزان محروم تحت فشار قرار دارند. از دیگر عواملی که این گروه را از دیگران متمایز می‌سازد میزان آگاهی آنان از نیازهای آینده و عوامل موثر در شکل‌گیری شخصیت شغلی، اجتماعی ، ترتیبی و نقش اجتماعی‌شان می‌باشد این گروه از حمایت فکری خانواده و بافت اجتماعی خود و ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی علاوه بر محدودیتهای مالی محرومند کمبود آگاهی‌های مسئله‌ای است که بیش از کمبود امکانات مشکل ساز است که هیچ چشم انداز روشنی نمی‌توان از اینده و پیشرفت آنان ارائه داد. ناتوانی مالی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب از یک سو و افزایش جمعیت از  سوی دیگر، بی‌سوادی و یا کم سوادی و نتیجتا ضعف فرهنگی را به دنبال دارد و کاهش سطح آموزش و میزان سواد خود به فرصتهای محدود اشتغال و پایین آمدن کیفیت زندگی می‌انجامد و این چرخه با پیشرفت خود در هر دور مشکلات بیشتر را به دنبال دارد. شکاف طبقاتی تشدید می‌گردد و آثار و نتایج ناگوارتری را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد بزرگترین مشکل ،‌کمترین میزان افراد با سواد بالا و ناکارآیی الگوی آموزش برای این جمعیت است.
در یک استراتژی کلی فقرزدایی آنچه بیش از همه ضروری به نظر می‌رسد توجه به حاشیه نشینی و سامان بخشی حاشیه شهر و اقدام همه جانبه در جهت موضوعات فرهنگی و اجتماعی و ارتقاء‌ سطح آموزش و بهبود بخشیدن به شرایط تحصیل می‌باشد چنین هدفی می‌تواند کلیه جوانب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی و حتی حفظ زیست را نیز شامل شود.
در این راستا یکی از راهها می‌تواند ایجاد مرکز یا مراکزی باشد که به منظور ارتقاء سطح آموزش دانش‌اموزان این مناطق بکار رود.

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 161 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 26

حجم فایل:159 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.